Το Search Engine Optimization (SEO) είναι ο όρος για την Βελτιστοποίηση των Ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης. Περιγράφει έτσι όλες εκείνες τις διαδικασίες και επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το πιο φιλική και «ευανάγνωστη» στις μηχανές αναζήτησης .

Η Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (search engine optimization) συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο του κώδικα της ιστοσελίδας σας την βελτίωση του την παραμετροποίηση του έτσι ώστε να είναι φιλικός – ευανάγνωστος στις μηχανές αναζήτησης . Πέρα από την παραμετροποίηση του κώδικα πρέπει να γίνει έλεγχος της ιστοσελίδας σας εάν έχει τα σωστά links – συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν προς τον ιστότοπο μας ,και την συμμετοχή της ιστοσελίδας σε social media και έλεγχο γενικά της δομής και της εμφάνισης της ιστοσελίδας σας . Η ομάδα της 500web κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας ελέγχει την ιστοσελίδα σας και σας ενημερώνει για τα σφάλματα και τι χρειάζεται για να έχει ένα αποτελεσματικό SEO .

Τα αποτελέσματα μια σωστής βελτιστοποίησης δεν είναι εμφανή από την μια μέρα στην άλλη είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και σωστό σχεδιασμό ,για πιο άμεσα αποτελέσματα στην προώθηση της ιστοσελίδας μας υπάρχει η επί πληρωμή υπηρεσία της Google “adwords”